På såndajin 12.9 je e Sååndommarknad 2010 – På Söndag 12.9 är det sundommarknad

Hej! Nöög inkommand sånda alltså 12 september je e marknad i sååndom vä uf-lokalin å he je sååndom uf å sååndom ifs skiid sektion samt sååndom martha förening som ordnar e skååd meijr på http://www.sundommarknad.fi Nu inkommande Söndag den 12 september är det marknad i Sundom vid uf-lokalen och det är Sundom-Uf , Sundom Ifs …
Fortsätt läsa På såndajin 12.9 je e Sååndommarknad 2010 – På Söndag 12.9 är det sundommarknad

Nöög finns händelser i sååndom…

Hej! Fråån å me nöög ikveeld så finns händelser fråån saandom.net på startsiidon åv sundom.nu å di uppdateras automatiskt tå saandom.net uppdateras… så nöög je första stege teijji mot att integrer vissa deilar åv saandom.net me sundom.nu… Hej! Från och med nu kan du se dom kommande händelserna från saandom.net även på sundom.nus startsida detta …
Fortsätt läsa Nöög finns händelser i sååndom…

Trevli Messåmar – Trevlig Midsommar – Hyvää Juhannus

HeJ! Vi bakom sundom.nu,saandom.net å ungdomstv.net vill önska all besökare å användare åv våra heijmsiidor/tjänster in riktit bra messåmar å ta e lungt uvi messåmarin både på land å ti sjöss så e int händer na olyckor elo ar missöden som vi int vill hör åv baket hälgen je uvi. /Niklas “Falktjin” Falk,Steve Mattsson å …
Fortsätt läsa Trevli Messåmar – Trevlig Midsommar – Hyvää Juhannus

Bloggin ha piffadist upp… Bloggin je omlaga total

Hej! Saandom.nets Blogg elo  Sååndoms blogg som an å heijter så je nöög uppdatera för att få lete vår filis… å hoppas e ska var meijr folk som besöker ås å skrivar jer på bloggin om allt som har å jär me sååndom fråån stort ti smått… Saandom.nets blogg eller Sundoms Blogg så har nublivit …
Fortsätt läsa Bloggin ha piffadist upp… Bloggin je omlaga total