Stark blinkand lampo iriterar – Stark blinkande lampa irriterar

SÅÅNDOM.Vindkraftverktche i Sååndom har in stark blinkan lampo. Stefan Enegren, som bor i närheijtin åv möllon, säger att han störs åv både ljuse å ljude från turbinin. Vä Mervento säger Partik Holm att högintensitetslampon je e myndigheijtskrav. Yviinspektör Heikki Silpola vä Trafiksäkerheijtsvärtche säger att all vindkraftverk som je höver en 150 meter ska ha in …
Fortsätt läsa Stark blinkand lampo iriterar – Stark blinkande lampa irriterar

Mollans Grill ha nöög flytta ti Parkeringen nedanför UF-lokalin

Hej! Såje skreijv vi tan 20 juni i år: !En ny grill i sååndom ha öppna vä Kronviik semstranden å han har upp må-fr kl 11:00 – 21:00 å lö-sö 12:00 – 21:00 å tär hittar ni traditionell grillmat å Mollanse egna specialare. Ti har å SIA:s lösglass, kaffe å våfflor mm. Så Mollans grill …
Fortsätt läsa Mollans Grill ha nöög flytta ti Parkeringen nedanför UF-lokalin

Mollans Grill ha öppna vä Kronviiksemstranden

En ny grill i sååndom ha öppna vä Kronviik semstranden å han har upp må-fr kl 11:00 – 21:00 å lö-sö 12:00 – 21:00 å tär hittar ni traditionell grillmat å Mollanse egna specialare. Ti har å SIA:s lösglass, kaffe å våfflor mm. Så Mollans grill önskar all välkumi ut ti Kronviik semstranden. Jer får …
Fortsätt läsa Mollans Grill ha öppna vä Kronviiksemstranden

Rattfyllerist utan körkort körd stuli bil i ditche – Rattfyllerist utan körkort körde stulen bil i diket

Sååndom. Vä tritidin på söndas måronin kalladist polisin ti Sååndom fö att undisök e misstänkt fall åv rattfylleri. In 17-åri kar hadd teijji kompisin bil utan lov. Baket an hadd kört bilin i ditche hämtan an in traktor fö att fösök fö upp bilin på nytt. Karin blåst 3,9 promille i polisins alkometertest å vort …
Fortsätt läsa Rattfyllerist utan körkort körd stuli bil i ditche – Rattfyllerist utan körkort körde stulen bil i diket

Kraftvertche i Sååndom producerar siin fösta el – Kraftverket i Sundom producerar sin första el

Kraftvertche i Sååndom producerar siin fösta el SÅÅNDOM. Målsättninjen je att ti fösta kilowattiiman el produceras åv vindkraftvertche i Sååndom honje veckon. Reijj i såndast fö två vikor sedan snurra rotobladen fö föst gangon. Undi inkort inkörningsperiod på nain veko komber e att va fråga om små mängder som gar ut i elnäte. -Allt je …
Fortsätt läsa Kraftvertche i Sååndom producerar siin fösta el – Kraftverket i Sundom producerar sin första el

Lo rev hund i Sundom – Lo reijv hånd i Sååndom

SÅÅNDOM. Ett lodjyr skada in hynd undi älgjaktin på Röijnskäre i Sååndom på lörds­förmiddajin.  Tå Sååndom älglags ena båt to i land på Röijnskäre i Sååndom skären i går feg han ena jakthundin korn på e lodjur som an börja  jag. På anninn siidon ön hade Dan Falks båt teijji i land me in annin hånd, …
Fortsätt läsa Lo rev hund i Sundom – Lo reijv hånd i Sååndom

Älgkalv gick ner sig i dike, avlivades av jägare – Älkalv jeg ner i ditche ,avliviadist åv jägar

SÅÅNDOM. In älgolycko inträffa i Sååndom på söndaseftrmiddajin. In älgko korsa e dik me två kalvar. Han en jeg  ner se å  vort   liggand. Jägare lyckadist dra upp an yr ditche men han klara int  att ta se vidare.  Kalvin lå närman en å in halv tiima på rygg i ditche föri vi lyckadist …
Fortsätt läsa Älgkalv gick ner sig i dike, avlivades av jägare – Älkalv jeg ner i ditche ,avliviadist åv jägar

Naturvänner samlades på Söderfjärden – Naturvänner samladest på Söderfjäälin

SÅÅNDOM. Trenor å stjärnår,månar å solar. Naturvänner hadd mytchi att skååd tå Sundom Bygdeförening å Vasa Andromeda öppna Meteorian fö allmänheijtin på lödajin.  Birger Finskas å Johan Wadström star böjd yvi teleskåpe på Meteorians tak på Söderfjäälin. E je  mytchi att ställa in fö att bildi0n ska var perfekt. -Vi tänkte skååd på solen, men …
Fortsätt läsa Naturvänner samlades på Söderfjärden – Naturvänner samladest på Söderfjäälin